Undervisningskvalitet

Den løbende evaluering af undervisningen sker gennem prøver, karakterblade og eksamener. Desuden tilrettelægger de enkelte lærerteams evaluering i klasserne, således at lærere og elever gennem anvendelse af forskellige metoder får drøftet og vurderet undervisningen i de enkelte fag. Se skolens kvalitetssikringssystem her

 

Selvevaluering og opfølgningsplan

Link til selvevaluering og opfølgningsplan

 

Elevtrivsel

I 2019 blev der gennemført en elevtrivselsundersøgelse (ETU) for alle skolens elever.

Undersøgelsen omfatter også elevernes opfattelse af det fysiske og sociale miljø på skolen.

Elevtrivsel er en vigtig del af Ikast-Brande Gymnasiums strategi, hvor det blandt andet hedder:
Elevtrivslen er i centrum for IBG's bæredygtighed. Målsætningen er fremragende trivsel for elever og ansatte. Trivslen skal fremmes ad mange veje. Den grundlæggende holdning til elever og ansatte fremgår af skolens kerneværdier og af skolens kultur. Sammen vil vi skabe en stimulerende, udfordrende og udviklende skole med et ambitiøst, fagligt læringsmiljø.

Du kan se resultatet af undersøgelsen her:  Uddannelsesstatistik

Fysisk og æstetisk undervisningsmiljø

Ifølge undervisningsmiljøloven laves mindst hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering, der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

I december 2019 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse omkring det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø, som kan findes her: Fysisk og æstetisk undervisningsmiljø 2019

Det psykiske undervisningsmiljø blev undersøgt i forbindelse med den årlige centralt fastsatte elevtrivselsundersøgelse, som ligeledes blev gennemført i december 2019.

Resultaterne af begge dele behandles i forbindelse med skolens strategiproces i foråret 2020.

Skolens strategiproces blev pga. corona udskudt til september 2020. Her blev der gennemført en visionsproces i alle klasser samt i elevrådet. Ift. fysisk og æstetisk undervisningsmiljø var der b.la. ønske om bedre stole i klasselokalerne, bedre udefaciliteter og flere siddepladser på fællesområdet, hvilket understøttes af ovenfornævnte undersøgelse.

I samarbejde med elevrådet har skolen iværksat følgende:

  • Udskiftning af møbler i klasselokaler, så alle lokaler har tidssvarende borde/stole.
  • Indretning af udefaciliteter med flere opholdsområder
  • Udvidelse af siddefaciliteter på fællesområderne til understøttelse af gruppearbejde og sociale aktiviteter.

Derudover arbejdes der på mulighederne for aktive udeområder.
 

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...
 

Grethe Munkvold Qvist

Sekretær

phone+45 9715 3611

mailE-mail

Grethe Munkvold Qvist


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up