Instrukser om virtuel undervisning

Eleverne er nu i gang med den virtuelle undervisning. De har fået følgende instrukser:

Kære elever

Vi er nu i gang med den virtuelle undervisning og her følger nogle retningslinjer for undervisningen:

  • I forventes at være til virtuel undervisning, når der er lektioner i jeres skema. Dvs. at I skal logge på computeren, når I ellers ville have haft en lektion på skolen, og følge anvisningerne fra jeres lærer.
  • I starter alle lektioner i Lectio. Tjek jeres beskeder og tjek noten i Lectio for at orientere jer om, hvad I skal lave i lektionen, og hvilken virtuel platform, I skal bruge. Tjek også note på vejledningslektioner for info om, hvordan I kommer i kontakt med jeres lærer under SSO/SRP vejledning.
  • Lærerne kan vælge at bruge Microsoft teams som en supplerende virtuel platform. Der er udarbejdet en video-guide til Teams: http://youtu.be/EkkxPiydACM?hd=1
  • Lærerne stiller en opgave, som løses i lektionen. Jeres studieaktivitet er afhængig af, at I gennemfører lektionen og deltager aktivt i de virtuelle undervisningsaktiviteter. Det er helt nødvendigt for jeres læring i de kommende uger.
  • Kontakt din lærer hvis du har spørgsmål til lektionens indhold. I kan få hjælp til tekniske problemer, som I plejer hos vores IT medarbejder.
  • Alle skriftlige opgaver gives for og gives tilbage virtuelt, og I skal selvfølgelig aflevere rettidigt.
  • Det er vigtigt at pointere, at al virtuel undervisning er ligeså vigtig, som hvis man havde været i skole. Der gives IKKE ekstra undervisning, når skolen åbner igen. Det betyder, at det faglige indhold, som gennemgås virtuelt, kan blive del af eksamensopgivelserne. Så brug tiden fornuftigt.
  • Og så en stærk opfordring til at I ikke omgås hinanden men forbliver i eget hjem så vidt muligt, i henhold til myndighedernes anbefalinger.

 


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up