Whistleblowerordning

Som medarbejder kan du indberette om alvorlige forhold eller hvis du har begrundet mistanke herom.

Via denne side kan du indsende oplysninger om kritisable forhold eller indberette handlinger der er uetiske, ulovlige eller i strid med interne politikker. Ordningen skal bruges til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til kendskab.

HR-relaterede forhold kan ikke indberettes i dette system, men skal i stedet drøftes med nærmeste leder eller rektor.

Der kan indberettes fortroligt med angivelse af navn og kontaktoplysninger.

Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret.

Anonyme anmeldelser vil ikke blive behandlet

Whistleblowerordning

fakta

Dokumenter

Procedure

Procedure omkring indberetning

Procedure

Vejledning

Vejledning til whistleblower

Vejledning

Politik

Skolens whistleblowerpolitik

Whistleblowerpolitik


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up