Elevtrivsel

Et centralt element i skolens kvalitetssystem er, at der hvert år gennemføres en årlig trivselsmåling med henblik på at forbedre elevernes trivsel samt læringsmiljøet på skolen. Trivselsmålingen fungerer som et pædagogisk og strategisk redskab, der fokuserer på elevernes faglige og sociale trivsel. Målingen er et kvantitativt spørgeskema med en række fastlagte obligatoriske spørgsmål. 

Trivselsmålingen bruges som dialogredskab på både klasse- og skoleniveau til at udpege og igangsætte trivselsfremmende indsatser. På klasseniveau drøfter klassen resultaterne af trivselsmålingen med klasselæreren. Eleverne udarbejder på baggrund af drøftelserne en begrundet indsatsplan til ledelsen, hvor ønskede initiativer og ønsker til forbedringer fremgår. På baggrund af elevernes input udarbejdes handleplan for elevtrivslen i foråret, som er med til at definere efterfølgende skoleårs indsatsområder.

Du kan se resultatet af seneste undersøgelse her:  Uddannelsesstatistik

Tidligere undersøgelser
 

STX

HF

ETU 2023ETU 2023
ETU 2022ETU 2022
ETU 2021ETU 2021
ETU 2020ETU 2020
ETU 2019ETU 2019

 


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up