keyboard_arrow_down

Adgangskrav

Optagelse på HF

Adgangskrav

Du kan blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.

For at blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

For elever, som søger  i direkte forlængelse af 9. klasse, gælder særligt at eleven skal:

 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen,d.v.s. have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk

For elever som søger  i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder særligt ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at eleven skal:

 • have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
 • i 10. klasse have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
 • have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
 • have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du dog krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.


Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

Læs mere om processen for uddannelsesparathed
Grafisk overblik over adgang til den to-årige uddannelse til hf-eksamen fra 2019 (pdf)

Bemærk: Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat
Er du  vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du optages på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen, hvis du får mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og i øvrigt opfylder adgangsforudsætningerne.

 

Optagelse efter konkret vurdering

Optagelse efter en konkret vurdering er en mulighed for de elever, som søger den 2-årige uddannelse til hf-eksamen efter 10. klasse, men ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse. En konkret vurdering er en helhedsvurdering, som laves på baggrund af en centralt stillet optagelsesprøve og en samtale.

Du kan finde flere informationer om adgang og optaglse på Undervisningsministeriets sider: 

Adgang og optagelse

Ofte stillede spørgsmål

Optagelsesprøver

Opfylder du ikke ovenstående krav kan du søge optagelse via optagelsesprøve

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser 
Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. 

Vejledende eksempler på opgavesæt
Forud for optagelsesprøven, der afholdes den 14. juni 2019 kl. 10 – 14, udarbejdes der to vejledende eksempler på opgavesæt. Det første af disse vejledende eksempler på opgavesæt er tilgængeligt. Det andet vejledende eksempel vil blive tilgængeligt primo april 2019.

Det endelige opgavesæt, der benyttes ved prøven den 14. juni 2019, vil blive afpasset i omfang og sværhedsgrad på baggrund af konkrete afprøvninger af de to vejledende eksempler.

Det vejledende opgavesæt findes her (static.uvm.dk)

Det anbefales, at prøven afvikles via Google Chrome.

Datoer for afholdelse af optagelsesprøven 
Der afholdes tre optagelsesprøver i 2019: 
14. juni 2019, kl. 10 – 14 
Denne prøve er bl.a. for ansøgere fra prøvefrie skoler, ansøgere der ikke har 2. fremmedsprog, ansøgere der har været syge ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen, ansøgere der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering primo juni samt ansøgere, der har søgt for sent. 

6. august 2019, kl. 10 – 14 
Denne prøve er bl.a. for ansøgere, der vurderet uddannelsesparate men ikke består folkeskolens afgangseksamen, ansøgere som ikke får et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i de lovbundne prøver, ansøgere der er vurderet ikke-uddannelsesparate, og som ikke har opnået mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag, ansøgere der var syge ved en af folkeskolens prøver, ansøgere der var syge ved optagelsesprøven den 14. juni, og ansøgere som ikke bestod optagelsesprøven den 14. juni og som vil udnytte muligheden for at aflægge prøven på ny. 

16. august 2019, kl. 10 – 14 
Denne prøve er en sygeprøve ift. prøven den 6. august. 

Bedømmelse 
Der anvendes samme optagelsesprøve for ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser som for ansøgere til hf. 

Samtalen 
Der afholdes efterfølgende optagelsessamtaler. Du vil blive indkaldt.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...
 

Grethe Munkvold Qvist

Sekretær

phone+45 9715 3611

mailE-mail

Grethe Munkvold Qvist


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

keyboard_arrow_up