Samarbejdsudvalget - SU

Samarbejdsudvalget (SU) er det øverste medindflydelsesorgan, der drøfter større indstillinger til bestyrelsen via ledelsen.

Udvalgets hovedopgaver i relation til den strategiske ledelse vil primært være skolens profil og kvalitetssikringssystem samt personaleledelsen – herunder arbejdsmiljø.

 

Information

I SU skal ledelsen informere om arbejdspladsens seneste udvikling, arbejdspladsens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, samt om andre beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold. Informationen skal gives tidligt og med et så passende indhold, at der kan gennemføres en grundig drøftelse i udvalget, således at medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i grundlaget for ledelsens endelige beslutning.
 
Medarbejderrepræsentanterne skal informere SU om synspunkter og forhold hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet.
 
SU skal sikre, at samtlige medarbejdere holdes skriftligt og mundtligt orienteret om arbejdet i SU.


Kompetencer

Retningslinjer
SU kan vedtage retningslinjer for personaleforhold inden for ledelsens kompetenceområde. Det kræver enighed mellem parterne. Retningslinjer er bindende, og kan opsiges med 3 måneders varsel.
 
Arbejdsmiljø og sikkerhed
hører under SU, herunder arbejdsmiljøpolitik og handleplaner herfor (f.eks. APV), herunder procedurer for opfølgning. Sikkerhedsgruppen er en del af SU.
 
Nedsættelse af underudvalg
SU kan nedsætte udvalg med rådgivende funktion i relation til SU eller med uddelegeret beslutningskompetence på nærmere definerede områder.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...
 

Grethe Munkvold Qvist

Sekretær

phone+45 9715 3611

mailE-mail

Grethe Munkvold Qvist


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up