keyboard_arrow_down

optagelse

Alt hvad du skal vide om optagelse og optagelsesprøver

Optagelsesprøve og -samtale

 • Optagelsesprøven afholdes den 16. august 2019 kl. 10-14 på Ikast-Brande Gymnasium. Mødetidspunktet er kl. 9.15 på kontoret.
 • Du vil til optagelsesprøven få det præcise tidspunkt for optagelsessamtalen.
 • Du skal møde op til både prøven og samtalen, da du ellers mister din mulighed for at blive optaget på uddannelsen.
 • Har du spørgsmål vedr. optagelsesprøven kan du ringe til gymnasiet på 97153611

Om optagelsesprøven

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Prøven varer fire timer. 

Når du møder op på prøvedagen, vil du få anvist din plads, få information om det praktiske i forhold til prøven og blive orienteret om prøvereglerne.

Det er vigtigt, at du møder op til tiden. Hvis du ikke møder op til mødetidspunktet, har du ikke krav på at deltage i optagelsesprøven. 

Når du ankommer, skal du henvende dig på kontoret.


Du skal medbringe:

 • En computer (Mac eller PC), hvis du har mulighed for det
 • Oplader 
 • Lommeregner
 • Det periodiske system
 • Ordbøger
 • Skriveredskaber
 • Dit UNI-Login

Hvis du ikke har mulighed for at medbringe en computer, skal du give gymnasiet besked på 97153611 eller ig@ikast-gym.dk senest 15. august kl. 12. Vi vil da låne dig en computer eller printe prøven på papir.

Det er ikke tilladt at bruge internettet som fagligt hjælpemiddel eller foretage søgninger på internettet, fx ved hjælp af Google. Det er heller ikke tilladt at kommunikere med omverdenen.

Det bemærkes, at Google Chrome og Mozilla Firefox anbefales som browser til afvikling af prøven. Det frarådes, at benytte Microsoft Edge og Internet Explorer.

Alle øvrige hjælpemidler er tilladte, fx lærebøger, formelsamlinger, ordbøger og noter. Disse hjælpemidler kan enten medbringes på computeren eller på papir. Skolen kan tillade, at ordbøger tilgås via internettet.

Bedømmelsen er en samlet vurdering af din individuelle besvarelse. Prøven bliver bedømt med »bestået« eller »ikke bestået« af to censorer udpeget af Undervisningsministeriet.

Du kan læse mere om krav til software på ministeriets hjemmeside på følgende link:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse 

Tilmelding til optagelsesprøven
Du tilmelder dig prøven ved at møde op. Du behøver derfor ikke tilmelde dig forud for prøven. 

Husk billedlegitimation
Det er meget vigtigt, at du husker billedlegitimation, fx dit pas, så du kan identificere dig selv. 

Forberedelse til prøven
Du kan forberede dig på optagelsesprøven ved at lave de vejledende opgavesæt, der ligger på ministeriets hjemmeside på følgende link:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse 
 
Om optagelsessamtalen
Efter optagelsesprøven skal du til optagelsessamtale og her vil en person fra skolens ledelse og en studievejleder være til stede.
Formålet med optagelsessamtalen er at afdække dine personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasieuddannelse. Ved samtalen bliver du også oplyst om resultatet af optagelsesprøven.
På baggrund af både optagelsesprøven og -samtalen vurderer vi, om du kan blive optaget på uddannelsen. Du kan som udgangspunkt ikke blive optaget, hvis du ikke består optagelsesprøven. 

Særlige forhold
Du skal give gymnasiet besked om eventuelle særlige forhold i forbindelse med prøvesituationen, fx om du er ordblind og skal have forlænget tid til prøven, eller om der er andre særlige forhold, der gør sig gældende. Det er dit eget ansvar at give gymnasiet besked inden optagelsesprøven. Du skal kontakte gymnasiet og aftale nærmere på telefon 97153611 eller ig@ikast-gym.dk senest d. 15. august kl. 12. 
Inden prøven skal du fremvise dokumentation fx ordblindetest, lægeerklæring eller lignende, for det særlige forhold. 

Hvis du er forhindret i at deltage til optagelsesprøven og optagelsessamtalen
Hvis du allerede nu ved, at du ikke kan/ikke ønsker at deltage i prøven eller samtalen eller hvis du på dagen bliver forhindret i at deltage på grund af sygdom eller anden uforudseelig grund, skal du give besked til gymnasiet hurtigst muligt på ig@ikast-gym.dk eller ringe til gymnasiets kontor på 97153611

Hvornår får du besked om, du er optaget? 
Du vil få direkte besked, om du er optaget på uddannelsen til optagelsessamtalen.

Andre uddannelsesmuligheder, hvis du ikke består optagelsesprøven
Hvis du efter optagelsesprøven og -samtalen ikke bliver optaget på uddannelsen, har du mulighed for at anmode om en ny vurdering efter en ny optagelsesprøve og ny optagelsessamtale. Du kan kun blive vurderet to gange i alt. 

Hvis du ikke har skrevet andre uddannelsesønsker på din prioritetsliste i optagelse.dk end gymnasiale uddannelser, bør du hurtigst muligt tage kontakt til din UU-vejleder, så I sammen kan lægge en alternativ plan.

Hvis du ikke bliver optaget på den gymnasiale uddannelse, kan du overveje:

 • En erhvervsuddannelse
 • En erhvervsuddannelse med eux
 • Eller – hvis du har søgt en treårig gymnasial uddannelse og går i 10. klasse – en hf-uddannelse
 • Og endelig – hvis du går i 9. klasse – 10. klasse og så vente et år med at søge ind på en ungdomsuddannelse

Mere information
Du kan læse mere om adgangskravene og optagelsesreglerne til de forskellige ungdomsuddannelser på www.ug.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til ig@ikast-gym.dk eller ringe til gymnasiets kontor på 97153611.

 

Om skolen

Unikt studiemiljø med forskellighed og fælles fokus

Med fire ungdomsuddannelser under et tag er der på Ikast-Brande Gymnasium et helt unikt studiemiljø. STX, HF, EUX og den internationale IB rummer elever fra Sunds til Zimbabwe. Hver uddannelse har sin styrke, tilsammen har de ét fælles fokus - at styrke og udvikle hver enkel elevs potentiale.

Mulighederne er mange på Ikast-Brande Gymnasium, der tilbyder fire gymnasiale ungdomsuddannelser. På STX kan man vælge mellem elleve forskellige studieretninger, HF har syv særlige fagpakker, på EUX kan du få en erhvervsfaglig uddannelse med studiekompetence og på IB foregår al undervisning på engelsk.

Få flere generelle oplysninger om skolen her

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...
 

Grethe Munkvold Qvist

Sekretær

phone+45 9715 3611

mailE-mail

Grethe Munkvold Qvist


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

keyboard_arrow_up