Årsresultater

Generelt vedrørende årets resultater

Ligesom årets resultater i 2020 fremkom på et andet grundlag end tidligere pga. corona, gør det samme sig gældende for resultaterne i 2021. En række eksamensbegivenheder på hhv. STX og HF blev aflyst og erstattet af årskarakterer. På IB blev eksamen gennemført som i tiden før corona - dvs. uden aflysninger og tilpasninger. 

Eksamensresultat2015201620172018201920202021
STX7,37,67,57,27,47,57,9
Landsgennemsnit på STX      7,7

 

 

 

Vedr. årets resultater på STX

Karaktergennemsnittet på STX blev i 2021 på 7,9, hvilket er det højeste gennemsnit, der er opnået på IBG. Resultatet er tilfredsstillende. Skolens STX-gennemsnit ligger over landsgennemsnittet, som blev på 7,7. Det er en forbedring i forhold til året før, hvor gennemsnittet var 7,5. De aflyste eksaminer må formodes at have haft indflydelse på de forholdsvis høje gennemsnit på både landsplan og IBG.  

Gennemførsel2015/162016/172017/182018/192019/202020/21
IBG - STX84%85%88%81%89%87%
Landsplan - STX84%85%85%86%89%88%

 

 

 

Gennemførselsprocenter på STX

Det fremgår af tabellen ovenfor, at gennemførselsprocenten på IBG på STX i 2021 er på 87%. Resultatet er tilfredsstillende. Landsgennemsnittet er på 88%.

Eksamensresultat2015201620172018201920202021
HF5,86,26,15,65,96,45,7
Landsgennemsnit på HF 2021      6,3

Vedr. årets resultater på HF

På HF ligger gennemsnittet på 5,7. Det er lavere end sidste års gennemsnit på 6,4, som også var ekstraordinært højt.  Resultatet er tilfredsstillende, når skolens gennemførselsprocent tages i betragtning. Gennemførselsprocenten på hf ligger hele 10 % point højere end landsgennemsnittet. Det medfører formentlig det lavere HF-gennemsnit på IBG i forhold til landsgennemsnittet, da f.eks. udfordrede unge, som gennemfører ”på trods” vil tendere mod at trække gennemsnittet på uddannelsen ned.

Gennemførsel2015/162016/172017/182018/192019/202020/21
IBG HF72%82%77%83%84%86%
Landsgennemsnit HF69%68%66%70%74%76%

 

 

 

Gennemførselsprocenter på HF

På HF er gennemførselsprocenten på IBG i 2021 på 86%, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Landsgennemsnittet er på 76%.

Eksamensresultat2015201620172018201920202021
IB33323230303432
IB World Wide29,93029,929,8303132,9

 

 

 

Vedr. årets resultater på IB

Det gennemsnitlige resultat på IB blev i 2021 på 32 point. Resultatet er tilfredsstillende. Resultatet nåede ikke op på sidste års rekordhøje gennemsnit, hvor alle eksaminer var aflyst og erstattet af ”predicted grades”. Den gennemsnitlige karakter worldwide for IB, blev på 32,9. Der har været flest lande i 2021 på IB, hvor der ikke er afholdt eksamen, så resultaterne er ikke sammenlignelige.
Ligeledes er gennemførselsprocenten på IB på IBG højere end på verdensplan jf. nedenfor.

Gennemførsel2017 Gns.2018 Gns.2019 Gns.2020 Gns.2021 Gns.
IB Diploma Passrate IBG75%76%95%96%96%
Passrate Landsplan-68,7%---
Passrate World Wide78%78,2%77,8%85%89%

 

 

 

 

Gennemførselsresultater på IB

Pass rate på IB på IBG blev i 2021 på 96 %.  Det må betegnes som meget tilfredsstillende. Pass rate worldwide for IB Diploma blev på 89%.

 

 


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up