keyboard_arrow_down

Adgangskrav

Optagelse på STX

Adgangskrav

For at blive optaget på den 3-årige uddannelser almene studentereksamen (stx) skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse* i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk

*Dog 6-9. klasse for elever, der påbegyndte 6. klassetrin i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse til skoleåret 2019-20 direkte fra 10. klasse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Optagelsesprøver

Opfylder du ikke ovenstående krav kan du søge optagelse via optagelsesprøve

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser 
Optagelsesprøven er en centralt stillet skriftlig prøve af 4 timers varighed i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. 

Vejledende eksempler på opgavesæt
Forud for optagelsesprøven, der afholdes den 14. juni 2019 kl. 10 – 14, udarbejdes der to vejledende eksempler på opgavesæt. Det første af disse vejledende eksempler på opgavesæt er tilgængeligt. Det andet vejledende eksempel vil blive tilgængeligt primo april 2019.

Det endelige opgavesæt, der benyttes ved prøven den 14. juni 2019, vil blive afpasset i omfang og sværhedsgrad på baggrund af konkrete afprøvninger af de to vejledende eksempler.

Det vejledende opgavesæt findes her (static.uvm.dk)

Det anbefales, at prøven afvikles via Google Chrome.

Datoer for afholdelse af optagelsesprøven 
Der afholdes tre optagelsesprøver i 2019: 
14. juni 2019, kl. 10 – 14 
Denne prøve er bl.a. for ansøgere fra prøvefrie skoler, ansøgere der ikke har 2. fremmedsprog, ansøgere der har været syge ved en af de allerede afholdte prøver i folkeskolen, ansøgere der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering primo juni samt ansøgere, der har søgt for sent. 

6. august 2019, kl. 10 – 14 
Denne prøve er bl.a. for ansøgere, der vurderet uddannelsesparate men ikke består folkeskolens afgangseksamen, ansøgere som ikke får et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i de lovbundne prøver, ansøgere der er vurderet ikke-uddannelsesparate, og som ikke har opnået mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag, ansøgere der var syge ved en af folkeskolens prøver, ansøgere der var syge ved optagelsesprøven den 14. juni, og ansøgere som ikke bestod optagelsesprøven den 14. juni og som vil udnytte muligheden for at aflægge prøven på ny. 

16. august 2019, kl. 10 – 14 
Denne prøve er en sygeprøve ift. prøven den 6. august. 

Bedømmelse 
Der anvendes samme optagelsesprøve for ansøgere til de treårige gymnasiale uddannelser som for ansøgere til hf. 

Samtalen 
Der afholdes efterfølgende optagelsessamtaler. Du vil blive indkaldt.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...
 

Grethe Munkvold Qvist

Sekretær

phone+45 9715 3611

mailE-mail

Grethe Munkvold Qvist


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

keyboard_arrow_up