keyboard_arrow_down

Uddannelseskvalitet

Kvalitetssikring på Ikast-Brande Gymnasium

Om kvalitetssikring

Kvalitetsudvikling og resultatvurdering 

Ikast-Brande Gymnasium skal bidrage til at opfylde de nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål for de gymnasiale uddannelser. Samtidig skal skolen til enhver tid forfølge den strategi og de mål, som skolens bestyrelse har vedtaget med henblik på løbende at udvikle kvaliteten af uddannelserne. Hertil er besluttet et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering så skolen arbejder med et fast årshjul for dette arbejde. 

Dette sker for løbende at forbedre undervisningen og de rammer, som undervisningen foregår indenfor. Elever, medarbejdere og ledere deltager i processen, så kvalitetssystemet bliver et praktisk anvendeligt værktøj i skolens hverdag. Kvalitetsarbejdet skal underbygge institutionens værdier og kultur, og skal bidrage til, at både langsigtede og kortsigtede mål konkretiseres og udmøntes i praksis. 

Skolens bestyrelse og medarbejdere har besluttet fire overordnede pejlemærker, som er retningsgivende for konkrete indsatsområder, der udpeges hvert år. 

 • IBG vil sikre et stærkt fagligt, personligt og socialt fundament for livet 
 • IBG vil være det foretrukne gymnasium for elever i Ikast-Brande Kommune
 • IBG vil have en stærk global og international orientering med et lokalt afsæt
 • IBG vil være Danmarks bedste eliteidrætsgymnasium

Du kan læse mere om vores pejlemærker her: Strategiske pejlemærker og mål

Pejlemærkerne inkluderer de retningsgivende mål for de for gymnasiale uddannelser. Disse sætter retning for elevernes læring og faglige niveau med det sigte, at skolerne udfordrer alle elever, så de bliver så dygtige som de kan, herunder at alle elever, uanset social baggrund, får realiseret deres potentiale bedst muligt gennem høj kvalitet i undervisningstilbuddene.


Indsatsområder 2021-22

Evalueringsstrategi - standpunktskarakterer i STX

Generelle pointer om karaktersamtaler og karakternoter:

 • Der afholdes minimum én karaktersamtale i faget pr. skoleår.
 • Novemberkarakter i 2.g i ikke-afslutterfag afskaffes – her afholdes samtale om faglig udvikling i faget.
 • Samtalerne foregår i egne lektioner. 
 • Oplæg til hvordan karakternote kan skrives, og hvordan karaktersamtale kan afholdes sendes ud til lærere på relevant tidspunkt.
 • Eleverne skal reflektere over spørgsmål inden samtalen

 

 NovemberFebruar/martsMaj/juni
1g - Afsluttende fag Karakter 
Karaktersamtale 
Karakter
1g - Fortsætterfag Karakter 
Karaktersamtale eller karakternote
Karakter 
Karaktersamtale eller karakternote
2g - Afsluttende fagKarakter 
Karaktersamtale eller karakternote
Karakter 
Karaktersamtale eller karakternote
Karakter
2g - FortsætterfagSamtale om faglig udvikling i fagetKarakter 
Karakternote
Karakter 
Karakternote
3g - Alle fagKarakter 
Karaktersamtale 
Karakter 
Karakternote
Karakter 

Eksempel på åbne spørgsmål eleven skal reflektere over inden samtalen: 

 • Hvordan oplever du din egen læring i faget? 
 • Er der noget du/jeg kan gøre for at styrke din læring? 
 • Er der særlige områder indenfor faget, du gerne vil blive bedre til? 
 • Hvad er dine ambitioner i faget (gælder ikke kun karakterer)? 

 

De lange linjer i progressionsplanen

 • Sammenhæng mellem forskellige projekter og deres indbyrdes progression frem mod SSO.
 • Færdigudvikle de sidste Projekt og Praktikforløb så der i alt er 5 forløb.

Indsatsområder

 • Klasserumsledelse.
 • Fortsat evaluere og eventuelt justere elevevaluering og samtaler. 
 • Arbejde på at nedbringe fraværet i HF. 
 • Arbejde med elevernes motivation og tilgang til skolearbejdet. 
 • Afprøvning af hybridundervisning i enkelte klasser for interesserede lærere. 
 • Opkvalificering af HF-lærerne. Vidensdeling mellem HF-lærerne.  
 • Positiv profilering og omtale af HF. 
 • Bedre trivsel blandt vores HF elever. 
 • Skabe sociale arrangementer og fællesskaber kun for HF. 

Note taking and homework

A lot of students are passionate about their note taking (which makes it too time consuming)​

We will assist them further in their note taking:​

 • Introduction to notetaking in each subject and reminders of best practice during the school year.​
 • Three annual note checks.​
 • ATL talk will focus on homework and note taking​

Clear focus in the homework tasks to help student efficiency:​

 • What is aim of the homework?​
 • What is important/less important?​

OneNote

Students like OneNote but would like a more streamlined use of it.​

Anders will hold a brush up workshop for teachers with tips and tricks for OneNote and best practices are shared.​

Class Management​

Aims of the lesson written on the board or in pptx at the beginning of class:​

 • IA, P1, P2, topic etc.​
 • TOK and specific skills​
 • Explicit connection to homework tasks​


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up