Undervisningsmiljø

I henhold til bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø skal der hvert tredje år laves en undervisningsmiljøvurdering, hvor der sker en kortlægning af skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Det psykiske undervisningsmiljø undersøges årligt gennem den centralt fastsatte elevtrivselsundersøgelse og indgår i behandlingen af denne.

Det fysiske og æstetiske undervisningsmiljø undersøges, hvert tredje år og er blevet undersøgt i efteråret 2022.
Følgende spørgsmål er forbedret fra sidste undersøgelse i 2019 (markant forbedring fremhævet med fed):

  • Jeg kan godt lide de steder på skolen, hvor vi kan lave gruppearbejde.
  • Jeg kan godt lide de steder på skolen, hvor vi kan arbejde individuelt.
  • Jeg er tilfreds med borde og stole i undervisningslokalerne.
  • Jeg har mulighed for at variere min arbejdsstilling i undervisningen. (F.eks. stå op eller indstille arbejdsbord og stol)  
  • Jeg er tilfreds med luftkvaliteten i undervisningslokalerne. (Luften kan f.eks. være god eller dårlig, tung eller frisk)
  • Jeg kan godt lide skolens udearealer.
  • Jeg kan godt lide fællesarealerne indenfor på skolen.

Spørgsmål 1.9 omkring temperaturen i undervisningslokalet, når det er koldt udenfor, viser en relativ stor utilfredshed (58% svarer helt eller delvist uenig), må forventes at hænge sammen med, at temperaturen i efteråret 2022 blev sænket til 19 grader som følge af ministeriets instruks om energibesparelse.

spørgsmål 1.7 om hvorvidt man bliver forstyrret af støj i undervisningen, svarer cirka en tredjedel enig, en tredjedel uenig og en tredjedel hverken enig eller uenig. Gennem elevrådet skal det i første omgang afdækkes, hvorvidt støjen stammer fra klasselokalet eller udefra og om støjen forstyrrer i klasselokalet eller på fællesarealet.

spørgsmål 1.12 omkring indretningen og udsmykningen i undervisningslokalerne svarer kun en tredjedel positivt, mens halvdelen svarer positivt på det tilsvarende spørgsmål omkring fællesarealet. Dette inddrages i drøftelsen af faglokaler kontra stamlokaler til klasserne.  

Fysisk og æstetisk undervisningsmiljø 2022


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up