keyboard_arrow_down

om skolen

Vision, mission og værdier

Vision

IBG vil være gymnasiet, der sikrer elevernes optimale faglige progression i balance med deres personlige udvikling og trivsel, hvor der samtidig er plads til ultimative sportslige og internationale ambitioner.

IBG vil være kendt som et nærværende og udfordrende gymnasium med fokus på fællesskabet.

 

Mission

På IBG får du et personligt og fagligt fundament for livet med uddannelse, dannelse og læring i centrum. Vi forbereder unge mennesker til et videre uddannelsesforløb og til et liv som modige, åbne og engagerede deltagere i en globaliseret verden. Vi danner vores elever til etisk og politisk stillingtagen. Målet er et uddannet ungt menneske, der har indfriet sit potentiale og sine talenter bedst muligt. Dette sker gennem et dynamisk og ambitiøst læringsmiljø med lokal forankring og globalt udsyn. 

Med udbud af STX, HF og IB sikres et bredt og ambitiøst gymnasialt udbud for lokalområdets unge. Med vores særlige sportsprofil samt vores internationale studentereksamen IB er IBG ligeledes en særlig attraktiv mulighed for danske og internationale unge, der har sportslige og/eller internationale ambitioner. 

Vi tror derfor på klassisk traditionel faglighed i samspil med innovative, globale og digitale perspektiver. Med afsæt i dansk kulturarv tilstræber vi et internationalt perspektiv på viden, værdier og færdigheder. IBG vil engagere eleverne til medansvar i forhold til lokale, nationale og globale problemstillinger. Skolens unikke nicher inden for sport og international uddannelse sikres via et vidtforgrenet netværk af strategiske samarbejder lokalt, nationalt og internationalt.

Kerneværdier: seriøsitet og sammenhold

På IBG sætter vi overliggeren højt, og vi insisterer på kvalitet og seriøsitet i opgaveløsningen. Vi tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger og potentiale i et ambitiøst og gensidigt forpligtende fællesskab.

Vi bygger på den antagelse, at alle skolens elever trives med udfordringer og høje forventninger. Vi værdsætter alle fremskridt, en elev gør - uanset udgangspunktet.

På Ikast-Brande Gymnasium er elever, ansatte og ledelse i øjenhøjde med hinanden. Vi tror på sammenhold. Sammenholdet indebærer, at tilegnelse og udvikling af kundskaber, kompetencer og kreativitet i høj grad sker i samtale, samarbejde og samvær med andre. Fællesskabet fordrer, at vores elever udveksler meninger og idéer, hvilket indebærer evnen til at reflektere over eget udgangspunkt og kræver respekt for andres viden og erfaringer.

Strategiske pejlemærker og mål


IBG vil sikre et stærkt fagligt, personligt og socialt fundament for livet 
På IBG skal vi skabe et miljø, hvor nærvær er udgangspunkt for læring, og vi skal have høje ambitioner for elevernes faglige udvikling og trivsel. Vi skal se den enkelte elev og give rammer og redskaber til faglig, social og personlig udvikling, som skal ske i fællesskab med andre og individuelt. Målet er, at hver enkelt elev indfrier sit fulde potentiale, så der hele tiden er fokus på den enkeltes faglige progression uanset udgangspunkt. På IBG ønsker vi at bidrage til balance i ungdomslivet, så der både er ambitiøse faglige udfordringer, grobund for et socialt tilhørsforhold samt fokus på trivsel.

IBG vil være det foretrukne gymnasium for elever i Ikast-Brande Kommune
Med nærvær og fokus på den enkelte elevs trivsel og læring vil vi være den foretrukne almendannende og studieforberedende skole for elever i Ikast-Brande Kommune. Vi vil være det naturlige valg for unge i kommunen, der ønsker en gymnasial uddannelse i STX, HF eller IB. 

IBG vil have en stærk global og international orientering med et lokalt afsæt
Internationalt åbensind skal gennemsyre skolens sociale og faglige liv. IBG har som mål at være en skole, hvor globalt udsyn kobles med lokale rødder. I faglige samarbejder med lokale virksomheder, i skolens elevnetværk, i internationale partnerskaber, og i tilrettelæggelsen af undervisningen skal kulturforståelse stå centralt. Målet er, at alle elevers egen identitet og kulturelle ståsted styrkes og at åbenhed og forståelse for andres holdninger, kulturer og ståsteder derigennem vokser og nuanceres. På IBG skal mangfoldighed i sprog og kulturer være en synlig styrke både socialt og fagligt, og skolens unikke placering i et kontinuum af internationale uddannelser skal gøre skolen til et særligt attraktivt uddannelsestilbud for både danske og internationale elever. 

IBG vil være Danmarks bedste eliteidrætsgymnasium
Vi skal skabe de bedste rammer for kombinationen af sport og skole, så den enkelte elev får mulighed for at udleve sit fulde potentiale både sportsligt og fagligt. Dette gøres med udgangspunkt i individuelle behov i samarbejde og synergi med det lokale og nationale sportsmiljø. Samtidig skal eleven lære at mestre balancen i en hverdag med to karrierespor. Målsætningen er at blive Danmarks bedste eliteidrætsgymnasium med et holistisk elevsyn, hvor et unikt lærings-og træningsmiljø med fortræffelige faciliteter er prioriteret højt.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...
 

Marianne Dose Hvid (MDH)

Rektor

smartphone97 15 36 11

Marianne Dose Hvid (MDH)


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up