keyboard_arrow_down

Brugerinformation

Som følge af "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v" skal alle gymnasier gøre en række oplysninger tilgængelige. 


 

Grundoplysninger

Ikast-Brande Gymnasium
Bøgildvej 6
7430 Ikast-Brande
Tlf.: 97 15 36 11
Fax: 97 15 19 26

Gymnasieskole
2-årigt HF
IB Diploma Programme

E-mail: ig@ikast-gym.dk
Web: www.ikast-gym.dk
 
Rektor: Marianne Dose Hvid
Formand for gymnasiets bestyrelse: Bo Jensen

Klasser

ÅrgangAntal klasser
1g5
2g5
3g5
1hf2
2hf2
Pre-IB3
1. IB1
2. IB1

 

Elever og lærere

Antal elever683
Gennemsnitlig klassekvotient25,3
Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger65
Antal medarbejdere ansat i lærerstillinger (opgjort i fuldtidsstillinger)59,6

 

 

Profil og undervisning

Ikast-Brande Gymnasium bestræber sig på at skabe et inspirerende studiemiljø, som bygger på faglighed og fællesskab, og som giver eleverne de bedste betingelser for faglig og personlig udvikling. Skolen tilbyder særligt tilrettelagte programmer for interesserede og dygtige elever inden for musik og sport. Ikast-Brande Gymnasium er medlem af Danske Science Gymnasier og har en lang tradition for at støtte eleverne i forbindelse med Georg Mohr-konkurrencen og olympiader inden for de naturvidenskabelige fag.

Særlige tilbud

Ikast-Brande Gymnasium giver eleverne mulighed for at følge den såkaldte College-studieretning for særligt dygtige og talentfulde unge med stort behov for mange træningstimer og konkurrencedeltagelse. Tilsvarende har Ikast-Brande Gymnasium og FCM indledt et samarbejde med henblik på at sikre unge talenter fra FCMs Akademi en ungdomsgymnasial uddannelse.

Undervisningskvalitet

Den løbende evaluering af undervisningen sker gennem prøver, karakterblade og eksamener. Desuden tilrettelægger de enkelte lærerteams evaluering i klasserne, således at lærere og elever gennem anvendelse af forskellige metoder får drøftet og vurderet undervisningen i de enkelte fag. Se skolens kvalitetssikringssystem her (Link til PDF)

keyboard_arrow_down

mere end bare skole

Kulturen og traditionerne på gymnasiet

Skolen er meget andet og mere end undervisning, og på Ikast-Brande Gymnasium bliver man en del af et skolemiljø med mange muligheder - også i fritiden.

Disse aktiviteter er vigtige, fordi de bidrager til både den faglige og personlige udvikling og kan give erfaringer, der kan bruges senere.
 
Skoleåret er derfor præget af en række tilbagevendende arrangementer: 
 
Introduktionsperioden er forskellig for vores nye gymnasieelever og hf-kursister. For Hf’s vedkommende er de første fire uger et samlet og koordineret introduktionsforløb, som sikrer, at alle får en god og fælles ballast. I gymnasiet kan hele grundforløbet siges at udgøre en introduktion til gymnasiet, den gymnasiale kode og til overgangen fra elev til gymnasieelev. De første uger indeholder dog særlige introduktionstiltag som præsentation af bibliotek, bogkælder, it-faciliteter; særlige it-kurser og tests der gennemføres i august. Og så er der også tid til en introduktionscafé og den traditionsrige introduktionsfest. Sidste uge i august tager alle nye elever på eventdag på Harrild Hede.

Fællestimer hvor alle skolens lærere og elever er samlet, holdes som udgangspunkt fire gange om året. Fællesarrangementerne arrangeres af de fire hovedstudieretninger, som i forbindelse med en blokdag inddrager resten af skolen i et relevant arrangement, der afspejler studieretningens særlige identitet.
En anden type fællesarrangement er faglige arrangementer for en årgang, flere årgange eller hele skolen. Årets forfatterbesøg er et populært eksempel.

Ekskursioner og udvekslingsrejser tilrettelægges af studieretningerne inden for nærmere givne rammer. Alle ekskursioner skal indgå i opfyldelsen af de faglige mål i samme omfang som den undervisning, de træder i stedet for. Der kan planlægges med både kortere og længere ekskursioner.

Elevrådet består af repræsentanter for alle klasser og udpeger medlemmer til skolens vigtigste råd og udvalg. Elevrådet er elevernes talerør og samarbejdspartner i forhold til skolens ledelse. Som supplement hertil nedsætter hver klasse et klasseråd på tre medlemmer, som mødes jævnligt med klassens lærerteam. Den direkte kontakt i øjenhøjde er central.

Elevfester holdes med jævne mellemrum gennem hele skoleåret, særligt festlige er den store julefest med deltagelse af gamle elever og dimissionsfesten, hvor afgangselever og lærere tager afsked med hinanden

Fredagscafé er elevarrangerede sammenkomster med almindelig hygge og forskellige arrangementer

Musical opføres en gang om året i skolens flotte multisal, Quben. I løbet af tre forestillinger spilles der for 2000 gæster!

Julefodbold planlægges af og for eleverne. Der er en mistænkelig tendens til, at 3g vinder uanset evner og talent.

frivilligt

Aktiviteter uden for undervisningstiden

Idræt

Gymnasiets idrætslærere står for træningen, og eleverne deltager i turneringer i fodbold, håndbold og volleyball. Skolens klatrevæg er et stort hit sammen med det veludstyrede fitnesslokale og de nye Cross Training-faciliteter. Desuden arrangerer skolen events med kajakroning, mountainbike-ture, mm.

Lektieværksteder

Skolen har lektieværksteder, hvor man efter skoletid kan arbejde med skriftlige opgaver og andre faglige problemer. Man kan arbejde alene eller i grupper, og der er faglærere til stede.

Skolens bands

Eleverne har mulighed for at lave samspilsgrupper, som spiller i de særlige øvelokaler eller i skolens nye multisal. Ved en række festlige lejligheder får de forskellige bands mulighed for at optræde.

Kor

Ikast-Brande Gymnasiums gymnasiekor synger al slags kormusik: klassisk, rock, jazz, og det deltager i forskellige former for koncerter og optrædender, også i udlandet.

Karaktergennemsnit

Du kan finde en opgørelse over de karaktergennemsnit, som er opnået ved seneste studentereksamen på såvel Ikast-Brande Gymnasium som på alle andre Gymnasier i landet her

 

Eksamensresultat / karaktergennemsnit
(hvor der har været ekstern censur)


Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform

Oplysninger om fuldførelsestid og -frekvens, frafald, overgang til anden uddannelse og overgang til beskæftigelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser
 
Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

Gymnasiets indretning og faciliteter

Ikast-Brande Gymnasium tog den flotte Friis og Moltke bygning i brug i 1975. Bygningen består af en stor trelænget murstens- og betonbygning, planlagt omkring en stor central gård. Bygningens væsentligste arkitektoniske kendetegn er det store fællesrum, fuld af overraskelser i form af nicher, kroge og hjørner. Funktionaliteten er i top med undervisningslokaler, faglokaler, projektrum, studietorve, studiecenter foruden multisal, kantine, idrætshal, øvelokaler for bands samt andre rum til elevaktiviteter. Den nærliggende Ikast Svømmehal anvendes i idrætsundervisningen. 

Vi har erfaring med, at kørestolsbrugere, gangbesværede og blinde kan anvende bygningen.

Der er talrige muligheder for også at anvende bygninger og faciliteter uden for den egentlige skoletid, idet der findes lektiecafeer, billedværksted, fritidsidræt, kor, bands, skolemusical samt fri elevadgang til Wi-Fi.

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...
 

Grethe Munkvold Qvist

Sekretær

phone+45 9715 3611

mailE-mail

Grethe Munkvold Qvist


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up