keyboard_arrow_down

demokrati

Kodeks for ungdomsorganisationer


Demokratiet er en afgørende grundsten i det danske samfund, men det eksisterer kun så længe, der findes medborgere, som vil diskutere og debattere den fremtidige udvikling af samfundet.


Det er derfor helt afgørende, at der gøres en ekstra indsats for at indføre ungdommen i demokratiets spilleregler, og at de unge opnår et politisk og samfundsmæssigt engagement.

Ikast-Brande Gymnasium bidrager som andre ungdomsuddannelsesinstitutioner til at skabe en demokratisk kultur.

Ikast-Brande Gymnasium og de samfundsengagerende ungdomsorganisationer kan i fællesskab være med til at sikre, at de unge får demokratisk dannelse og aktivt opfordres til at deltage i demokratiet. For at sikre en åben politisk og mangfoldig debat er det derfor vigtigt, at ungdomsorganisationerne har gode adgangsvilkår til Ikast-Brande Gymnasium og vores elever.

Formålet med kodekset er at understøtte et konstruktivt samarbejde og en god dialog omkring praksis for samfundsengagerende ungdomsorganisationers adgang og tilstedeværelse på Ikast-Brande Gymnasium. Kodekset tager udgangspunkt i, at Ikast-Brande Gymnasium er selvejende, og at ledelsen derfor har det overordnede ansvar for de aktiviteter, der foregår på skolerne. En organisations adgang til Ikast-Brande Gymnasium forudsætter derfor altid ledelsens godkendelse.

  • Når en ungdomsorganisation ønsker at besøge Ikast-Brande Gymnasium, skal de rette henvendelse til en ledelsesrepræsentant. Organisationens kontaktperson skal aflevere navn, adresse, mobiltelefonnummer og e-mailadresse til gymnasiet.
  • Ungdomsorganisationerne og Ikast-Brande Gymnasium aftaler altid indhold og tidspunkt for besøget, herunder hvilke aktiviteter besøget indebærer.
  • Efter aftale kan ungdomsorganisationer mødes med elever på Ikast-Brande Gymnasium i løbet af skoledagen. Skolen vil stille lokale rådighed.
  • Ikast-Brande Gymnasium anviser steder på skolen, hvor ungdomsorganisationer kan placere eller hænge materiale op.
  • De aktiviteter, debatter, budskaber og materialer, som ungdomsorganisationerne bidrager med på Ikast-Brande Gymnasium, skal foregå i en konstruktiv tone og have respekt for mangfoldighed. Der skal være adgang for alle elever til arrangementerne. 
  • Enhver form for racistiske, kønsdiskriminerende eller andre diskriminerende budskaber er uacceptable og vil kunne føre til, at organisationen ikke får adgang til gymnasiet.
  • Aktiviteterne må ikke forstyrre undervisningen eller være i strid med Ikast-Brande Gymnasiums studie- og ordensregler.
  • Organisationerne er selv ansvarlige for at gøre klar og rydde op efter et besøg/arrangement på Ikast-Brande Gymnasium.

 

Spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os...
 

Ulrik Rønne Antonsen (UA)

Vicerektor

smartphone+45 97 15 36 11

mailE-mail

Ulrik Rønne Antonsen (UA)


IKAST-BRANDE GYMNASIUM
Bøgildvej 6, DK-7430 Ikast   •   phone +45 9715 3611   •   mail ig@ikast-gym.dk   •    mail sikker(secure) mail

Kontortid:
Man-tors 8:00-15:00 og fredag 8:00-14:00

Webtilgængelighed
Tilgængelighedserklæring

 

keyboard_arrow_up