Forældresamtaler for 1g'erne

24.02.2021

Kære 1.g-elever og forældre

Jeg har hermed fornøjelsen at invitere jer til samtale med en af klassens teamlærere.

  • Samtalen bliver af en varighed på ca. 15 minutter og vil omhandle både elevens generelle trivsel og faglige standpunkt.
  • Samtalerne er ikke obligatoriske, men en mulighed, I kan benytte jer af, hvis I ønsker det.
  • Samtalerne gennemføres i år virtuelt via Microsoft Teams, og den enkelte elev vil fra sine teamlærere få anvisninger på, hvordan det skal gøres.

Husk tilmelding
Tilmelding er nødvendig, hvis I ønsker en samtale. 
Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 2. marts.
Efter denne dato vil det ikke være muligt at booke en samtaletid.

Samtalerne foregår disse datoer:

  • Mandag den 15. marts: 1ab og 1c
  • Torsdag den 18. marts: 1dx og 1z

Tilmelding foregår via Lectio (kræver elev-login), og samtalerne afholdes i tidsrummet kl. 16-21. I skal i Lectio angive et tidsinterval, hvor I har mulighed for at deltage (gerne så bredt et tidsinterval som muligt). Angiver I ikke et tidsinterval, vil tilmeldingen ikke blive registreret i Lectio, så det er vigtigt at huske dette.

Skolens administration vil dernæst lave en samlet plan for klassen, og det præcise tidspunkt for de enkelte samtaler vil i løbet af uge 10 fremgår af elevens skema i Lectio.

Bemærk!
Både elever og forældre forventes at deltage, hvis I booker en samtaletid.
Såfremt I som forældre deltager alene, og eleven er fyldt 18 år, skal eleven inden samtale sende en skriftlig samtykkeerklæring til temalæreren via Lectio. Af denne samtykkeerklæring skal det fremgå, at teamlæreren må drøfte faglige og trivselsmæssige spørgsmål med forældrene. 

Venlig hilsen
Rektor Marianne Dose Hvid
 

keyboard_arrow_up